PANAWAGAN: We have been your voice for 15 years. So please support us by subscribing to OFW Pinoy Star – $20 for 12 issues.

Alam naming gusto niyo ang OFW Pinoy Star. Ngunit kailangan rin namin ang inyong tulong. Nais naming hingin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagkuha ng taunang subscription… sa halagang $20 lamang.

Sa loob ng 15 taon, ang OFW Pinoy Star ay nagsilbing Boses ng Filipino Community sa Singapore.  Sarilinan at walang takot naming isinapubliko ang magandang imahe ng mga Pilipino.

Sa pamamagitan ng mga istorya at balita namin, ipinaalam namin sa madla ang kwento ng mga Pilipino sa iba’t ibang panig ng mundo, at ang kanilang mga kontribusyon sa mga bansang pinagtratrabahuhan nila. Sa ‘di mabibilang na paraan, malaki ang naging kontribusyon ng mga Pilipino sa mabilis na pag-unlad ng Singapore.

Ang OFW Pinoy Star ay siyang pinakamahusay na Filipino community magazine sa buong mundo, isang parangal na pinagkaloob sa amin ng Commission of Filipinos Overseas, Office of the Philippine President.

Libo-libo ang nakakabasa ng OFW Pinoy Star monthly magazine, samantalang hanggang isang milyong users ang bumibisita sa aming website at Facebook Page kada buwan.

Walang tigil ang OFW Pinoy Star na nagtratrabaho upang masiguro na ang mga mambabasa namin ay makahanap ng trabaho, panibagong tirahan at mas murang presyo para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Makikita ninyo ang tulong na ito para sa mga naghahanap ng trabaho at tirahan sa aming website at Facebook Page. Sa susunod pang mga araw, abot-kamay niyo na ang mas murang bilihin para sa inyong pamilya sa Pilipinas sa tulong ng aming bagong e-commerce platform, ang Shop Padala.

Nais naming siguraduhin na ang aming mga manunulat, kolumnista, photographers at videographers ay patuloy na nagsusumikap 24 oras, pitong araw sa isang lingo, saan mang panig ng mundo, para maibigay ang mga kasagutan na kailangan ninyo bilang mambabasa.

Parami nang parami ang mga Pilipino sa Singapore na tumitingin sa OFW Pinoy Star para sa gabay at impormasyon. Araw-araw, mahigit 50,000 na users ang bumibisita sa Facebook Page at website ng OFW Pinoy Star para malaman ang mga pagbabago na nangyayari sa Pilipinas sa ilalim ng panibagong pamumuno ni President Duterte, ang kandidatong tinulungang iluklok sa kapangyarihan ng mga OFWs na tulad ninyo.

Taos-puso kaming nagpapasalamat sa aming mga mambabasa at subscribers para sa inyong patuloy na suporta.

Magastos at mahirap na panukala ang OFW Pinoy Star. Isang mirakulo na kami’y patuloy na naninilbihan sa Filipino Community sa 15 taong nagdaan – matapos lumitaw at lumubog ang napakaraming Pilipinong magazines sa Singapore.

Hindi sapat na kami’y inyong i-Like sa Facebook. Kailangan namin ang inyong pinansiyal na suporta. Makatutulong kayo sa pamamagitan ng pagkuha ng yearly subscription. Kung lahat ay tutulong, ang kinabukasan ng nag-iisaang Pilipinong pahayagan sa Singapore ay masisiguro.

Sa tulong ninyo, patuloy at mas mapaiigting ang paninilbihan ng OFW Pinoy Star sa komunidad.

Salamat po.

text CLEMENT MESENAS. OFW Pinoy Star Founder

text CLEMENT MESENAS. OFW Pinoy Star Founder


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *